Antwerpenaren geven tips over afvalvermindering

Antwerpenaren geven tips over afvalvermindering
4 minuten lezen

Vanaf 15 november krijgt elke Antwerpenaar het nieuwe Minder Afval Magazine in de bus. In deze tweede editie van het blad geven Antwerpenaars inspirerende tips om afval te verminderen. Samen met de verdeling van het magazine loopt een campagne om Antwerpenaars aan te zetten om hun afval te verminderen.

Na een eerste editie eind 2017, verdeelt de stad vanaf 15 november de tweede editie van het Minder Afval Magazine in Antwerpen. In de wijken waar de huisvuilwagen nog langskomt, vinden de inwoners in het magazine hun ophaalkalender voor 2019. De wijken met sorteerstraatjes krijgen een magazine zonder ophaalkalender. Doel van het magazine is Antwerpenaars inspireren om hun afval te verminderen en informeren over de afvalophaling of sorteerstraatjes.

Afvalvermindering

“In Antwerpen trekken we volop de kaart van afvalvermindering. Eerder dit jaar lanceerden we al de herbruikbare bekers voor evenementen. Met het Minder Afval Magazine willen we de Antwerpenaars bewust maken van vermindering van het huishoudelijke afval. Op dit ogenblik produceert de Antwerpenaar gemiddeld 230 kg afval per persoon per jaar en dat willen we  beperken tot 197 kg afval per bewoner tegen 2022”, stelt schepen Caroline Bastiaens.

Na een evaluatie van de eerste editie werd het magazine gebruiksvriendelijker gemaakt. Zo wordt nu heel wat praktische info over recyclageparken, sorteren,… gebundeld in de uitneembare afvalkalender. Voor bewoners die de editie zonder ophaalkalender krijgen, is de relevante info opgenomen in het magazine zelf.

In deze tweede editie van het Minder Afval Magazine geven Antwerpenaars bovendien inspirerende tips om afval te verminderen. Er komen onder andere twee bewoners aan het woord die deelnemen aan het project 100-100-100 waarbij 100 gezinnen 100 dagen 100% afvalvrij proberen te leven. Het Antwerpse initiatief Rekub geeft dan weer smakelijke tips om minder voedsel te verspillen. En Dennis Yoroz van sportclub Gembo BBC vertelt dat je ook kan sporten zonder wegwerpflesjes.

Campagne

Om de boodschap te versterken loopt er samen met de verdeling van het Minder Afval Magazine een campagne om Antwerpenaars aan te zetten om hun afval te verminderen: outdoor via affichage en online via gerichte advertenties op social media. Ook op een 50.000 broodzakken zal de Antwerpenaar een gepaste boodschap krijgen.

Verdeling magazine

Vanaf 15 november tot het einde van het jaar wordt het magazine verdeeld in heel Antwerpen en zijn districten. Elke bewoner krijgt een magazine in de brievenbus. In de wijken waar de huisvuilwagen nog langskomt, vinden de inwoners in het magazine hun ophaalkalender voor 2019. In wijken met ondergrondse sorteerstraten ontvangen de bewoners een Minder Afval Magazine zonder kalender. Zij hebben immers geen kalender nodig. De stadsloketten delen het magazine ook uit aan mensen die verhuizen of aan nieuwe bewoners

De ophaalkalender voor volgend jaar is vanaf 1 januari 2019 ook online raadpleegbaar via www.antwerpen.be/ophaalkalender